Article Utilitza i construeix Internet!

Amb motiu del Dia Internacional d’Internet (17 de maig), CanalSolidari ofereix un article titulat Utilitza i construeix Internet! Descobreix tot el que pot fer per tu i els projectes socials, en el qual es presenten diferents eines “internètiques” juntament amb exemples concrets de l’ús que en fan determinades ONL. Un mini catàleg de bones pràctiques que pot ser d’interès per a d’altres entitats.

Con motivo del Día Internacional de Internet (17 de mayo), CanalSolidario ofrece un artículo titulado ¡Usa y construye Internet! Descubre todo lo que puede hacer por ti y los proyectos sociales, en el cual se presentan diferentes herramientas “internéticas” junto con ejemplos concretos del uso que de ellas hacen determinadas ONL. Un mini catálogo de buenas prácticas que puede ser de interés para otras entidades.

Deixa un comentari