ONL, ONG, OIS, 3S… Quin embolic!

Ja fa temps que hi ha un “debat” obert sobre la manera de denominar adequadament el conjunt de les “organitzacions socials”. Com que m’hi hauré de referir sovint, faig la meva contribució al respecte, deixant clar, però, que pel què ens ocupa en aquest bloc, es tracta d’un tema absolutament secundari.

ONG (Organitzacions No Governamentals) és la denominació més estesa i la gent l’entén bastant, però a mi no m’acaba de fer el pes. Definir aquestes organitzacions només per la seva condició de no dependència o adscripció a un govern o a una administració pública em sembla força tangencial i poc descriptiu de la seva realitat.

ONL (Organitzacions No Lucratives) m’agrada més. Encara que no deixa de ser una definició “en negatiu”, aquesta expressió remet a l’origen altruista d’aquestes organitzacions, a la seva voluntat d’oferir alguna cosa, al conjunt de la societat o a un col·lectiu determinat, gratuïtament, per convicció. Potser el major problema és que deixa fora el conjunt d’empreses d’economia social que, sent figures jurídiques mercantils, no deixen de tenir una orientació similar a les “ONL pures” i per això aquest bloc les vol tenir en compte.

OIS (Organitzacions d’Interès Social) és una formulació més jove, que ha intentat definir en positiu. Personalment la trobo massa genèrica. Això de l’interès social té uns límits prou inabastables. Les empreses no tenen interès social?

Tercer Sector és una definició que va prenent força, especialment entre els professionals de les organitzacions. De totes maneres, em segueix sonant a definició poc descriptiva, al·lusiva al simple fet que no parlem d’empreses ni d’administracions. Com en el cas d’ONG, crec que la gent l’entén bastant però no la trobo prou afinada (els meus col·legues de l’OTS em penjaran!).

Segurament encara hi ha més maneres de parlar-ne, però aquestes són les més comunes. Jo utilitzaré habitualment ONL i, no tant, Tercer Sector. I si algú té una proposta millor, escolto ofertes! De totes maneres, és cert, he fet servir ONG al títol del bloc perquè em permetia fer el joc de paraules TecnolONGia.

Deixa un comentari