7 plataformes de crowdfunding comparades (I)

Arrel d’un dels darrers articles publicats en aquest blog (7 aspectes que les ONL haurien de considerar en la captaci贸 de fons online) em vaig quedar amb les ganes d’escriure una comparativa sobre les diferents plataformes de finan莽ament col路lectiu (crowdfunding) que existeixen, algunes de les quals de molt recent aparici贸, en la mesura que tanta oferta pot generar certa confusi贸 entre les entitats que es plantegen utilitzar-les. Pel cam铆 S貌nia Flotats n’ha fet una primera an脿lisi que fa de bon llegir. Procurar茅 complementar-la, sempre des de la perspectiva de les ONL, per descomptat.

L’origen

El fenomen s’inicia sobretot al sector art铆stico-cultural, on els donants, de forma col路lectiva, substitueixen el paper dels tradicionals mecenes o productors. Per aix貌 tamb茅 rep el nom de micromecenatge, tot i que a mi el prefix micro em fa for莽a nosa, ja que remet a la idea d’aportacions de molt poc valor. En realitat, per貌, no hi ha (i est脿 b茅 que sigui aix铆) un import m脿xim, de manera que qualsevol persona pot donar el que li sembli.

Tornant al fet cultural, 茅s rellevant fer notar que una de les causes de l’aparici贸 del fenomen t茅 a veure amb la dificultat que tenien certs creadors per tirar endavant projectes que no eren ben vistos pels productors habituals.

Aquelles primeres iniciatives (i encara algunes avui) recaptaven directament als seus propis webs. De seguida, per貌, van comen莽ar a apar猫ixer plataformes com IndieGoGo o KickStarter, que permetien posar en marxa una iniciativa d’aquestes caracter铆stiques amb molt poc esfor莽, a canvi d’una comissi贸.

Actualment, el finan莽ament col路lectiu ha transcendit el sector cultural i s’aplica a 脿mbits molt diversos, inclosa la creaci贸 d’empreses, la producci贸 de fruites i verdures o el finan莽ament de projectes socials.

El concepte

Una plataforma de finan莽ament col路lectiu 茅s un web que permet a una organitzaci贸 posar en marxa de forma senzilla una campanya de captaci贸 de fons, en qu猫 cal aconseguir una quantitat de diners prefixada en un determinat per铆ode de temps per aplicar-la a un projecte concret. Si al final del per铆ode la quantitat s’ha obtingut l’organitzaci贸 rep de la plataforma els diners recaptats descomptant-hi la comissi贸 corresponent. Si no s’hi ha arribat, l’organitzaci贸 no rep res (i, per descomptat, als donants no se’ls cobra la donaci贸).

Les variables

La definici贸 anterior correspon a l’escenari m茅s habitual, per貌 hi ha caracter铆stiques concretes que poden variar d’una plataforma a una altra: algunes s贸n m茅s flexibles pel que fa als conceptes finan莽ables; el per铆ode disponible per a la captaci贸 pot ser fixat per la plataforma o triat per l’usuari; en algun cas es pot cobrar el que s’hagi recollit encara que no s’arribi a la quantitat indicada; en algunes plataformes cal establir un sistema de recompenses pels donants; es pot saber o no quant ha donat cada persona; etc.

Per tant, a l’hora de triar plataforma conv茅 tenir presents les especificitats de cadascuna. Tot seguit faig una breu descripci贸 de les m茅s rellevants i en un segon article les comparar茅 amb m茅s precisi贸.

Les plataformes

Permeteu-me que les separi en dos grups. D’una banda tenim les que podr铆em dir-ne de crowdfunding pur: Verkami, L谩nzanos, Goteo i Microdonaciones. De l’altra, un calaix de sastre amb El meu gra de sorra, Teaming i MiAportaci贸n. A continuaci贸 les caracter铆stiques m茅s destacades de cadascuna. Si no s’indica el contrari, podeu suposar que segueixen el model est脿ndard descrit m茅s amunt.

Nota: aquestes set no s贸n les 煤niques plataformes; n’existeixen d’altres. Per exemple, Volanda i Fandyu s贸n semblants a Verkami/L谩nzanos; Lohagopor 茅s semblant a El meu gra de sorra. No les he considerades perqu猫 pr脿cticament no tenen activitat. Probablement encara n’hi hagi alguna m茅s. Si creieu que poden ser interessants per a les ONL, indiqueu-ho als comentaris.

Verkami

Es concentra essencialment en projectes de tipus cultural. Fixa un temps de 40 dies per aconseguir el finan莽ament sol路licitat. La plataforma 茅s multiidioma (catal脿, castell脿, gallec, angl猫s i itali脿) i t茅 una interf铆cie ben treballada. Facilita la interacci贸 amb els usuaris tant via blog com de preguntes. La integraci贸 amb xarxes socials tamb茅 茅s positiva. Les fitxes dels usuaris permeten veure en quins projectes s’ha col路laborat i quant s’hi ha aportat. Probablement 茅s una de les plataformes m茅s din脿miques. La comissi贸 茅s del 5%, sense comptar la de les transaccions financeres (1.4% addicional).

Exemple de projecte: #interfer猫ncies. Edici贸 de 1000 DVD de la pel路l铆cula (Fundaci贸 Quepo i Observatori del Deute en la Globalitzaci贸)
Import sol路licitat
: 5.425 鈧. Import aconseguit: 5.645 鈧. Donants: 144

L谩nzanos

En aquest cas els projectes poden ser de qualsevol 脿mbit, no necess脿riament culturals. De fet, hi ha un apartat espec铆fic de projectes solidaris. El temps l铆mit el fixa l’organitzaci贸, no la plataforma. La interf铆cie nom茅s est脿 en castell脿. Tamb茅 t茅 bona funcionalitat per a la interacci贸 i la redifusi贸 amb i dels projectes. Les fitxes dels usuaris mostren els projectes afavorits per貌 no les quantitats donades. La comissi贸 tamb茅 茅s del 5%, que es rebaixa a l’1% en el cas de les ONG. A banda del propi proc茅s d’aprovaci贸 de la plataforma hi ha una fase pr猫via en qu猫 els projectes van a “la caja”, d’on passen a la fase seg眉ent nom茅s despr茅s de rebre un centenar de vots dels usuaris. Tot i que sembla un obstacle addicional, la sensaci贸 茅s que tothom es vota de forma creuada per afavorir el pas d’etapa.

Exemple de projecte: 脕breme la puerta. Acc茅s a educaci贸 b脿sica per a 180 infants de l’Equador (Fundaci贸 Adsis)
Import sol路licitat
: 3.000 鈧. Import aconseguit: 3.030 鈧. Donants: 57

Goteo

脡s una de les plataformes m茅s joves. Tot i que no condiciona l’脿mbit del projecte, s铆 que demana que aquest generi beneficis col路lectius, en el sentit d’afavorir el coneixement i la cultura lliures, el codi obert, etc. Per contra, el sistema de recompenses individual 茅s opcional. Els suports dels usuaris poden donar-se tant per la via del finan莽ament com per l’aportaci贸 de coneixement o d’altres. En aquest sentit, 茅s una plataforma que aposta fortament per la creaci贸 participativa i la construcci贸 de comunitats al voltant de les iniciatives. El proc茅s de captaci贸 est脿 dividit en dues fases, una de m铆nims en qu猫 cal assolir el 100% del finan莽ament, i una d’貌ptims que permet abordar accions complement脿ries i en la qual no cal arribar al 100%. Ambdues fases s贸n de 40 dies. L’import m铆nim a sol路licitar en la primera fase 茅s de 3.000 鈧. La interf铆cie (triling眉e catal脿, castell脿 i angl猫s), la interacci贸 i la integraci贸 s贸n bones. El perfil d’usuari mostra els projectes i les aportacions. La comissi贸 茅s del 8% sense comptar les de les transaccions (variables en funci贸 de si es paga via PayPal o TPV bancari).

Exemple de projecte: Infinit Loop. Sistema 2.0 de regals intel路ligents amb finalitat social (Tarpuna Cooperativa i Associaci贸 Estel T脿pia)
Import sol路licitat
(fase 1): 7.600 鈧. Import aconseguit: 8.060 鈧 (actiu fins el 25 de febrer). Donants: 159

Microdonaciones

Acabada d’estrenar tot just fa un mes, 茅s una iniciativa de Fundaci贸n Hazloposible adre莽ada exclusivament a ONG. El funcionament b脿sic 茅s semblant a les plataformes anteriors, per貌 no demana la creaci贸 d’un sistema de recompenses. Ara mateix els projectes no poden tenir un cost superior a 5.000 鈧. El temps l铆mit el fixa l’entitat. L’usuari no t茅 perfil p煤blic, de manera que des de fora no es pot saber qui d贸na suport a un determinat projecte ni quant hi ha aportat. Tampoc no se sap quantes persones han col路laborat amb un determinat projecte. En la fase de llan莽ament no hi ha comissi贸 per 煤s de la plataforma (no es descarta en el futur) per貌 cal assumir les de Paypal (entre un 4 i un 7%).

Exemple de projecte: Paneles solares en Mozambique (Ongawa)
Import sol路licitat
: 2.000 鈧. Import aconseguit: 385 鈧 (actiu fins el 23 d’abril). Donants: ?

El meu gra de sorra

Comencem amb les plataformes que no s贸n estrictament de crowdfunding. El meu gra de sorra 茅s segurament la m茅s veterana de totes les que comento en aquest article. Personalment em causa una sensaci贸 ambivalent. D’una banda li reconec la condici贸 de pionera, de facilitar una plataforma espec铆ficament pensada per a ONG, de no ser gaire restrictiva pel que fa als conceptes pel quals es permet la captaci贸 (qualsevol forma raonable 茅s admesa: un projecte, un sorteig, la simple donaci贸 a una entitat, etc.) i, sobretot, d’oferir la possibilitat de realitzar accions de captaci贸 persona a persona. De l’altra, la seva evoluci贸 al llarg del temps ha estat minsa i t茅 mancances significatives en la interf铆cie (disponible en catal脿 i castell脿) i en la integraci贸 en xarxes socials. No existeix un perfil p煤blic d’usuari i, per tant, no es pot saber qui ha donat suport a qu猫 ni en quina mesura. El temps l铆mit el fixa l’entitat i, molt important, la quantitat recollida 茅s lliurada encara que no s’assoleixi el 100%. La plataforma 茅s totalment gratu茂ta, ja que cobreix els costos financers i d’explotaci贸 a trav茅s de patrocinadors.

Exemple de projecte: Rifa d’una samarreta del Bar莽a signada pel Cesc (Fundaci贸 Comtal)
Import sol路licitat
: 1.300 鈧. Import aconseguit: 1.000 鈧. Donants: 50

Teaming

Nascuda tamb茅 aquest 2012, 茅s la que m茅s s’allunya qualitativament de tota la resta, ja que pr脿cticament nom茅s coincideix en la idea gen猫rica de finan莽ament col路lectiu. Teaming aposta per la creaci贸 de grups estables formats per persones que aporten 1 鈧 al mes a un pot com煤, que ser脿 lliurat a una ONG en el moment en qu猫 el propi grup (o el seu impulsor) ho decideixi. Pensat des de la perspectiva d’una organitzaci贸, en aquesta plataforma ser脿 dif铆cil obtenir recursos significatius en un termini breu (que 茅s la premisa de funcionament de la resta). Per exemple: per obtenir 3.000 euros caldria aconseguir un grup format per 250 persones durant tot un any. En el costat positiu, el fet de demanar un comprom铆s feble a nivell econ貌mic la pot privilegiar com una pedrera de futurs donants, que ja estaran entrenats en la regularitat i que hauran tingut ocasi贸 de con猫ixer l’organitzaci贸 durant un temps. El concepte de plataforma recorda for莽a al de xarxa social. No t茅 cap cost financer. Encara est脿 en fase beta per貌 a la pr貌pia plataforma ja s’hi apunten els seg眉ents passos: interf铆cie multiidioma, internacionalitzaci贸, etc.

Exemple de grup: A mi m’agradaria que hi fossis (Pallapupas)
Donants:
36 (iniciat el 17 de gener)

MiAportaci贸n

D’aquesta plataforma ja en vaig parlar (en ess猫ncia, no acabo de veure clara la seva orientaci贸 filos貌fica). La captaci贸 de fons no es basa en el concepte de projectes sin贸 en el de necessitats personals concretes de beneficiaris individuals de les ONG. Per aix貌 mai no s贸n quantitats excessivament altes (m脿xim 1.500 鈧) ni tampoc reuneixen un nombre important de donants. A banda de captaci贸 de diners tamb茅 permet publicar altres tipus de necessitats (voluntariat, materials, etc.). T猫cnicament 茅s la plataforma m茅s feble, ja que no t茅 integrat cap mitj脿 de pagament, sin贸 que les aportacions es fan per ingr茅s als comptes corrents de les ONG participants. Tampoc no t茅 perfils p煤blics d’usuari. Malgrat tot, hi ha organitzacions que se’n beneficien, cobrint un n铆nxol molt particular, i aprofitant tamb茅 una certa exposici贸 privilegiada a la comunitat d’Atr谩palo.

Exemple de projecte: Ayuda para devolver la sonrisa a Mar铆a (Sicar)
Import sol路licitat: 1.311 鈧. Import aconseguit: 1.311 鈧. Donants: ?

Fins aqu铆 aquesta primera part. Ben aviat una comparativa m茅s intu茂tiva.

7 aspectes que les ONL haurien de considerar en la captaci贸 de fons online

24 comentaris a “7 plataformes de crowdfunding comparades (I)”

 1. arantxa freire ha dit:

  14 feb 12 - 10:18

  Me encargo de la Comunicaci贸n y apoyo a mis compa帽eros de captaci贸n de fondos en la ONG Habitafrica y tenemos actualmente dos proyectos muy bonitos abiertos en Lanzanos, (http://www.lanzanos.com/proyectos/apoya-los-bosquimanos/) y en mi grano de arena (http://www.migranodearena.org/fundacionhabitafrica1).

  Nuestra experiencia es muy diferente en ambas plataformas. Para pagar en Lanzanos,la gente se vuelve loca, pues el registro y el pago es muy complejo, pero es mucho m谩s conocida y tiene m谩s visitas, imagino. Mucha gente nos ha avisado de que quiere apoyarnos, pero no son capaces de completar el proceso. Muy frustrante. En cambio en migranodearena el pago es s煤per sencillo y directo. Ah铆 esta la clave, pues nadie le va a dedicar media hora a apoyar una causa. Eso sale del coraz贸n y tiene que ser r谩pido, sino, en general, la gente pasa.

  Os aconsejamos entender muy bien el funcionamiento de las p谩ginas y saber bien lo que cada ONG quiere antes de elegir alguna. Eso s铆, es una experiencia preciosa, que adem谩s sensibiliza sobre nuestro trabajo y hace que mucha gente se implique en los proyectos de forma mucho m谩s personal.

  Mil gracias, Jaume, por informaciones tan 煤tiles.

 2. Enric ha dit:

  14 feb 12 - 10:34

  Felicitats pel post, trobo que 茅s una mirada molt treballada i clara sobre el panorama de finan莽ament col路lectiu actual. Emfatitzar si em permets que des de Goteo aquesta necessitat d’obrir el projecte compartint (retornant a la societat, en rigor) el coneixement que es genera 茅s quelcom que cal pensar com es podria aplicar m茅s extensament a les ONL, sumat en aquest cas a l’impacte social que ja tenen: dades obertes, cocreaci贸, llic猫ncies copyleft, documents fins ara interns, etc. Intueixo que podria passar de ser un valor afegit (igual que succeeix en altres 脿mbits) a repercutir en millor impacte, comunitat, sin猫rgies amb projectes i institucions afins. No dic que sigui f脿cil, per貌 crec que pot ser un dels camins…

 3. Jaume Albaig猫s ha dit:

  14 feb 12 - 10:45

  Arantxa, gracias por compartir vuestra experiencia. Como bien apuntas, el tema de la facilidad/dificultad en el proceso de pago es un factor clave para el 茅xito de cualquier plataforma. Puedes haber hecho un gran esfuerzo en una propuesta original y en su difusi贸n, y que despu茅s se vea perjudicada por un tema t茅cnico. La verdad es que no he realizado ninguna aportaci贸n en L谩nzanos y en este momento no puedo valorarlo pero si es como dices realmente deber铆an revisarlo. 隆Gracias a vosotr@s por leer y comentar!

 4. Jaume Albaig猫s ha dit:

  14 feb 12 - 10:51

  Enric, benvingut. Totalment d’acord en el que dius. De fet, ja vaig apuntar aquesta l铆nia en un comentari a l’article que us van dedicar al blog de SocialCo: “驴C贸mo institucionalizar y sistematizar el concepto y la filosof铆a del procom煤n en las estrategias de las ONG, particularmente en un momento en que las estructuras de cohesi贸n social est谩n padeciendo tanto? 驴En qu茅 medida todo ello provoca la necesidad de cambios en las formas tradicionales de actuaci贸n de (algunas de) las ONG?”
  http://www.socialco.es/blog/puntos-de-encuentro-entre-el-procomun-y-las-ong/
  Crec que des de Goteo teniu una tasca important a fer per ajudar les ONL en aquest proc茅s evolutiu.

 5. S貌nia ha dit:

  14 feb 12 - 12:14

  Hola Jaume,
  Bon an脿lisi! D茅u ni do quina feinada… Merci per citar la meva primera versi贸, molt m茅s light.

  La meva pregunta i que potser des d’aqu铆 alg煤 s’anima a contestar 茅s: per qu猫 les accions de crowdfunding destinadaes a finalitats culturals (finan莽ar un disc, una peli, un llibre,etc.) funcionen (sempre que la iniciativa sigui bona, clar); i en canvi per qu猫 costa tant铆ssim que la gent col路labori amb una petita quantitat per una causa social?

  Gr脿cies!
  s貌nia

 6. Jaume Albaig猫s ha dit:

  14 feb 12 - 12:27

  S貌nia, 茅s una molt bona pregunta. Apunto una primera possible resposta: el crowdfunding cultural 茅s m茅s nou com a concepte i transmet la sensaci贸 al donant que sense la seva aportaci贸 la creaci贸 no 茅s possible. Aix貌 lligat al consum del producte final, a l’efecte “fan” i, sovint, a la possibilitat de participar d’alguna manera del proc茅s creatiu, s贸n incentius extra per a la donaci贸.
  En el cas del crowdfunding social, no ens enganyem, en la major part dels casos no estem proposant res massa nou: en molts casos 茅s el mateix projecte de sempre, “venut” per un canal m茅s. En aquest sentit, la incorporaci贸 de nous donants 茅s clau per no intentar munyir la vaca de sempre. Com aconseguir-los donaria per a tota una altra reflexi贸, 茅s clar. :-)

 7. Arancha ha dit:

  14 feb 12 - 13:07

  Jaume! Thanks por el an谩lisis de las distintas plataformas, estoy impaciente por leer tu reflexi贸n ‘m谩s intuitiva’ :-p Son much铆simos temas juntos pero se帽alar铆a dos cosas.

  (1) Lo relativamente novedoso -por estas tierras- son las plataformas de crowdfunding no el crowdfunding. Toda la vida se han financiado proyectos (personales o sociales o solidarios) con aportaciones de los grupos m谩s cercanos!
  (2) En respuesta a Sonia, me lanzo! :-p, creo que es pronto para saber si puede o no puede funcionar las plataformas de crowdfunding para temas sociales (aqu铆 es importante empezar a aclarar t茅rminos… hablamos de proyectos de ONG o extendemos hacia proyectos sociales de otros agentes??). En pa铆ses anglosajones funcionan al mismo nivel que las culturales, comparten 茅xitos y fracasos. Tampoco debemos sobrevalorar la financiaci贸n en masa en otro tipo de sectores, ojo, hay de todo… depende del proyecto y de la implicaci贸n de quien lo lidera no tanto del sector, os animar铆a a echar un ojo a eso, es interesante. Aprender de los casos de 茅xito en otros sectores puede ser una clave para que funcione en el nuestro y, despu茅s de ver muchas plataformas, proyectos, hablar con muchas personas con objetivo conseguido o no… resuena un tema ‘re-aprender a contar’… a contar lo que hacemos y a contar con las personas que nos rodean, eso que llamamos base social, las dos cosas, para como dices llegar a otras personas que, como se帽ala Arantxa, deber铆a ser uno de nuestros objetivos m谩s all谩 de la financiaci贸n conseguida.

  Para terminar te dir铆a que soy fan del planteamiento/reto que lanzan desde Goteo a los proyectos que se publican en la plataforma… sin duda el tema de procom煤n es el camino m谩s social en sentido amplio y el que a medio/largo plazo tiene m谩s posibilidades de maximizar el impacto social de la aportaci贸n! No obstante, tengo dudas, algunas fundamentadas :-p y otras existenciales, de si es el camino del sector de las ONG 驴est谩n preparadas?

  bss!
  Arancha

 8. Valent铆n ha dit:

  14 feb 12 - 13:09

  Muchas gracias por el post!!

  Me interesa esta forma de financiaci贸n que no es otra cosa que colaboraci贸n comunal…es decir…la haces m谩s personal pero para que sea a nivel colectivo, cada uno/a se siente identificado con el proyecto/acci贸n a financiar y por lo tanto conseguir que se realice. Le daremos una vuelta…Feliz d铆a!!

 9. Jaume Albaig猫s ha dit:

  14 feb 12 - 13:16

  Arancha, completamente de acuerdo en que el crowdfunding como concepto gen茅rico no es para nada nuevo (m谩s all谩 del palabro) en el 谩mbito social; lo medio comentaba en la respuesta a Sonia. Por lo dem谩s, gracias por tu contribuci贸n. A ver si te hacen caso…

 10. Valent铆n ha dit:

  14 feb 12 - 13:23

  Gracias Arancha por tu aporte…estoy por el procom煤n…me parece un tema muy,muy interesante para poder avanzar en el tema social a nivel social…te paso un link interesante(para mi, claro) http://disenosocial.org/procomun/

  Feliz d铆a!!

 11. Didac Ferrer ha dit:

  14 feb 12 - 23:47

  Jaume, has fet una feina excel路lent i estem encantats que l’exemple a Goteo sigui el “nostre” infinitloop. Amb la frescor de Goteo, amb qui vam coincidir mentre tots naix铆em, hem aconseguit coses inesperades i fant脿stiques a l’hora de plantejar el projecte el m茅s “obert” possible. Ara amb la perspectiva podem mirar enrere i comparar amb altres opcions que ni coneix铆em ni potser existien… per貌 animo a qualsevol persona em ganes d’emprendre en l’脿mbit social de ficar-se en aquests embolics fant脿stics. La lies de veritat :)
  Didac Ferrer (per cert, jo a tu et conec).

 12. Jaume Albaig猫s ha dit:

  14 feb 12 - 23:58

  Gr脿cies, Didac, i benvingut a TecnolONGia. Est脿 molt b茅 saber que la vostra satisfacci贸 no s’ha limitat al fet de recollir diners. PS. I jo a tu tamb茅! :-)

 13. Xavi Casanovas ha dit:

  15 feb 12 - 10:21

  Hola Jaume,

  genial l’aportaci贸. Des de Cristianise i Just铆cia fa algun temps que pensavem en finan莽ar la publicaci贸 d’algun quadern via crowdfunding, per貌 alhora voldr铆em fer el proc茅s de creaci贸 del quadern m茅s colaboratiu i participatiu.
  El teu post ens 茅s de molta ajuda per llan莽ar-nos-hi. Crec que arribar脿 ben aviat.

  Gr脿cies per la feinada!

 14. Blanca ha dit:

  15 feb 12 - 10:42

  Gracias, Jaume. Me ha gustado mucho el an谩lisis y la comparativa. La participaci贸n en grupo siempre es potente y consigue resultados, as铆 que vale la pena trabajar por ello. Tus comentarios acerca de Miaportaci贸n tambi茅n nos ayudan mucho, los tendremos en cuenta en las mejoras que tenemos previstas implementar. Gracias!

 15. Jaume Albaig猫s ha dit:

  15 feb 12 - 10:53

  Xavi, Blanca, gr脿cies per les vostres paraules i benviguts a TecnolONGia.
  Xavi, tinc ganes de veure l’experi猫ncia del quadern col路laboratiu. 脌nims!
  Blanca, estaremos atentos a vuestra evoluci贸n, por supuesto.

 16. oscar ha dit:

  20 feb 12 - 14:54

  Jaume, gr脿cies un cop m茅s per la bona i 煤til tasca que fas/feu. Et demano perm铆s per difondre, citant la font, el teu article al web de la coordinadora d’ONGD i aMD de Lleida. Gr脿cies

 17. Jaume Albaig猫s ha dit:

  20 feb 12 - 16:27

  脪scar, gr脿cies per les teves paraules. El blog es publica sota llic猫ncia CC BY-NC-SA (ho veur脿s a la columna de la dreta, amb enlla莽 incl貌s a la definici贸 de la llic猫ncia), de manera que mentre es compleixi aix貌, podeu fer el que us sembli, per descomptat.

 18. Ignasi ha dit:

  13 mar 12 - 17:30

  Hola Jaume

  Magnific post, especialment pels qu猫, com jo, no en sabem res d’aix貌 i en volem aprendre.
  Tinc un dubte, i disculpa si “fico la pota”: com comparen tots aquests mecanismes amb un sistema com el de CONVIO ?
  Gr脿cies, i un cop m茅s, felicitats

 19. Jaume Albaig猫s ha dit:

  13 mar 12 - 18:48

  Gr脿cies, Ignasi, i benvingut a TecnolONGia.
  Sistemes tipus Convio s贸n complementaris amb les plataformes de crowdfunding. Convio 茅s un sistema de gesti贸 interna (base de dades, CRM, marketing electr貌nic, tot plegat, digues-li com vulguis) que et pot ajudar, per exemple, a dinamitzar (i molt) una acci贸 de captaci贸 de fons que estiguis fent en una plataforma de les descrites en aquest article. Com explico en alguns punts de la segona part (http://www.tecnolongia.org/?p=1328), la difusi贸 i la dinamitzaci贸 de campanyes s贸n clau per acabar aconseguint els fons necessaris, i eines com Convio poden potenciar-ho.
  D’altra banda, m茅s enll脿 de donar suport a una acci贸 de crowdfunding, Convio et permet generar formularis de donaci贸 directa en webs pr貌pies o fer accions de captaci贸 de fons via mail, 茅s a dir, en canals “de la teva propietat”.

 20. Ignasi ha dit:

  14 mar 12 - 11:07

  Gr脿cies per l’aclariment ! Bo de tornar a estar en contacte despr茅s d’uns quants anys.

 21. Megafounder ha dit:

  05 jul 12 - 12:27

  Excelente recopilaci贸n, desde Megafounder trabajamos para ofrecer despu茅s de verano una plataforma de crowdfunding dirigida a startups y empresas. #crowdpower

 22. Daniel ha dit:

  20 ago 12 - 12:52

  Que opinais sobre la aplicaci贸n del crowdfunding para la formaci贸n online?
  http://www.yuujoo.com es una plataforma de financiaci贸n colectiva especializada en formaci贸n online, creo que es la primera de este tipo. La primera en enfocarse al sector de la formaci贸n online, aunque de momento esta muy orientada al sector multimeda y audiovisual.

 23. V铆ctor M. ha dit:

  14 set 12 - 11:50

  Hola,
  Me parecen muy interesantes tus art铆culos.
  Me gustar铆a preguntarte algo.
  En estos tiempos de corren soy uno de los que despu茅s de 12 a帽os de profesor me qued茅 en paro. Estoy colaborando con una editorial, sobre todo llevando la parte de profesores que quieran publicar sus manuales de texto, antolog铆as, etc…
  Muchos se echan atr谩s porque no cuentan con la financiaci贸n inicial y me planteaba si ser铆a muy costoso montar nuestra propia plataforma de crowfunding dentro de la editorial. As铆 el autor sabr铆a que incidencia y aceptaci贸n tendr铆a su libro antes de solicitar su edici贸n.
  驴Me puedes ayudar?
  Gracias

 24. Jaume Albaig猫s ha dit:

  14 set 12 - 16:43

  Hola V铆ctor, bienvenido a TecnolONGia y gracias por tu comentario. Cada semana (y creo que no exagero demasiado) aparece una nueva plataforma. Ello me hace suponer que no debe ser ni muy caro ni muy complejo (ahora es cuando las plataformas se me echan encima, je, je). En estos art铆culos me limit茅 a analizar las que en su momento estaban operativas y eran susceptibles de ser utilizadas por ONG, pero existen otras muchas, tanto gen茅ricas como especializadas (para creadores, artistas, cient铆ficos, emprendedores, etc.). Incluso profesores que quieren impartir cursos online y financiarse mediante este m茅todo (http://yuujoo.com). As铆 que yo de entrada te recomendar铆a un an谩lisis m谩s completo de las plataformas existentes y valorar铆a si alguna de ellas puede alojar vuestras iniciativas. Quiz谩s podr铆ais negociar descuento de las comisiones por volumen generado, etc. Si tienes m谩s preguntas, ya sabes. Saludos.


Deixa un comentari