Les TIC, línia transversal del Pla de suport al tercer sector ambiental

Ahir dimarts es va celebrar al Palau de la Generalitat l’acte de presentació del Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2011-2014. El pla segueix l’exemple del que en el seu moment es va desenvolupar pel tercer sector social i que ara mateix es troba en fase de revisió i, esperem-ho, renovació.

El pla es divideix en quatre àmbits: persones, entitats, societat i medi, als quals s’afegeixen dues línies transversals: la innovació i l’impuls de l’ús de les TIC a les entitats. Dos aspectes a destacar:

- El valor especial de l’aposta TIC en un sector ambiental escassament professionalitzat i, per tant, molt depenent del voluntariat.

- I el fet de fer-ho des de la transversalitat, que des dels seus orígens ha estat una de les màximes d’aquest blog.

Pel que fa a les mesures, es descriuen aquestes tres:

44: Oferir formació de caràcter estratègic sobre TIC per als responsables de les entitats i de caràcter operatiu per als tècnics.

45: Disposar d’espais de debat (virtuals i presencials) per intercanviar experiències sobre TIC (mesura prioritària).

46: Promoure el desenvolupament i l’ús col·lectiu d’eines TIC. Posar a disposició del sector eines TIC de programari lliure que les entitats puguin adoptar i adaptar per a la seva pròpia casuística.

Associades a aquesta darrera mesura s’expliciten accions orientades a la implantació d’eines de gestió de la base social (CRM) i de gestió econòmico-financera (ERP).

Lògicament, caldrà esperar a veure quina és la dotació pressupostària del pla i com es reparteixen els fons entre les 147 accions, però és de preveure que directament o indirecta, les TIC hi siguin ben presents. De fet, com a annex de les mesures i accions que he descrit més amunt, el pla incorpora ja un quadre en què es llisten les mesures dels diferents àmbits en què per ser implementades les TIC seran rellevants.

Podeu descarregar el document del Pla de suport al tercer sector ambiental en format pdf.

I aquí teniu el vídeo de la sessió de presentació.

This movie requires Flash Player 8

Deixa un comentari