Què pot fer l’associacionisme per adaptar-se a la societat del coneixement?

El proper 22 d’octubre s’inaugura el 2n Congrés d’Associacions de Barcelona, organitzat pel Consell d’Associacions de Barcelona. Per escalfar motors, el número 14 de la revista Temes Clau, publicat aquest darrer  setembre, s’ha dedicat íntegrament a aquest acte.

Hi he fet una breu col·laboració per mirar de respondre, sense aprofundir-hi, la pregunta que encapçala aquest post: Què pot fer l’associacionisme per adaptar-se a la societat del coneixement? Us deixo el text i us convido a llegir la revista en el seu conjunt.

Quan parlem de societat del coneixement ens estem referint, per exemple, al fet que les activitats professionals que es basen en l’activitat intel·lectual suposen cada cop un percentatge més elevat del total, però també estem dient que més que mai la informació rellevant per a allò que fem és al nostre abast gràcies a la tecnologia en general i, molt especialment, a Internet.

Per al teixit associatiu, que sovint ha tingut i encara té dificultats per consolidar estructures potents en capital humà que atresorin tot el coneixement necessari per a l’acompliment de la pròpia missió, l’apropiació d’Internet com a espai de presència, d’activisme, d’intercanvi, de treball, de col·laboració i d’aprenentatge és un imperatiu estratègic. I això només serà possible si es fa una aposta clara per a la formació de les capacitats digitals de tots els membres de les entitats: des de les juntes directives fins a les bases socials, passant pels equips tècnics. La selecció i adopció de les eines i dels espais de participació adequats també serà, sens dubte, un aspecte clau.

En definitiva, no és tracta tant de preguntar-se com ens podem adaptar a la societat del coneixement, sinó més aviat com en podem treure el major profit.

Deixa un comentari