Convocatòries Plan Avanza2 2010

Atenció! La data límit per a la presentació de projectes al subprograma Ciudadanía Digital (el de més interès per a les ONL) és l’1 de juny.

El passat dia 6 de maig es va publicar al BOE la resolució del MITyC del 30 d’abril amb la convocatòria 1/2010 per a la concessió d’ajuts del Plan Avanza. Aquest document concreta les bases genèriques que es van presentar en una Ordre Ministerial del 23 de març, de la qual ja vaig publicar una anàlisi, a la qual us remeto per complementar aquest post d’avui.

Aspectes generals

- Els projectes poden tenir un calendari d’execució pluriennal fins al 2012 (inclòs), però en tot cas han de començar el 2010.

- Es poden presentar de forma individual o en cooperació amb altres entitats (pels imp0rts mínims que s’exigeixen, aquesta segona opció pot ser molt important en el cas de les ONL).

- Ni que el projecte sigui de caràcter pluriennal, el finançament concedit s’abonarà d’una sola vegada i per endavant.

- En funció del subprograma l’ajut s’ha de demanar com a crèdit (interès 0 a tornar en 15 anys) o com a subvenció, o com a combinació dels dos.

- Els formularis per presentar les sol·licituds es poden trobar al portal Ayudatec del MITYC.

Subprograma Avanza Ciudadanía Digital

- Objecte: impulsar la utilització dels serveis digitals per aconseguir millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb necessitats específiques a través de la societat de la informació.

- Àmbits prioritaris: igualtat de gènere, discapacitat, majors de 55 anys.

- Data límit de presentació: 1 de juny

- Pressupost: entre 100.000 i 500.000 €.

- Només en modalitat de subvenció, amb un límit del 80% de l’import del projecte.

Subprograma Avanza Contenidos de Interés Social

- D’interès per a ONL:

a) d’àmbit cultural que vulguin promoure continguts sobre art, música i cultura en general.

b) d’àmbit ambiental o tecnològic que vulguin impulsar centres de coneixement tipus Living labs o de tecnologies verdes.

- Data límit de presentació: 14 de juny

- Pressupost: en continguts, de 200.000 a 1.000.000 € (subvencionable 50% i finançable via préstec el 50% restant). En centres de coneixement, mínim 1.000.000 € (subvencionable 20% i finançable via préstec el 80% restant).

Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I)

- No inclou explícitament les ONL entre els beneficiaris però tampoc no queda clar que aquestes no puguin acollir-se a la definició d’empresa que apareix al document de base (Si alguna entitat ha fet la consulta i en pot aportar més informació, deixeu un comentari, gràcies).

- És un subprograma molt ampli, però hi ha tres línies que poden ser interessants per a ONL:

a) Solucions TIC per a l’empresa, que inclou eines de gestió tipus ERP o CRM.

b) TIC verdes

c) Salut (teleassistència, telecontrol, etc.) i benestar social (promoció de l’e-inclusió i el benestar de les persones).

- Data límit de presentació: 7 de juny

- Entre els tipus de projectes admissibles, es parla de “Projectes d’innovació, en matèria de processos o d’organització. La finalitat és la introducció i l’ús de les TIC a les empresas per a la millora de la seva competitivitat” (pressupost mínim 200.000 €).

Un parell de comentaris

- Em sembla molt poc afortunat per part del ministeri que publiqui la resolució el 6 de maig i deixi, per al cas de Ciudadanía Digital, un període de presentació de només 24 dies, especialment si tenim en compte la complexitat que pot tenir la formulació dels projectes (no hi ha cap línia que admeti pressupostos inferiors a 100.000 € i en molts casos els límits inferiors són de 200.o00 € o més). A més, per què Ciudadanía Digital té una data límit (1 de juny) de presentació de propostes significativament anterior al de les altres convocatòries (entre el 7 i el 14 de juny)?

- Per què les ONL continuen sense tenir un tracte equitatiu respecte de les empreses? A banda del termini de presentació ja indicat, les convocatòries tenen un redactat confús, denunciat repetidament, respecte de la possibilitat que les ONL tenen de ser considerades beneficiàries de determinats ajuts. En el cas d’Avanza, per exemple, no hi ha cap consideració que justifiqui que una ONL, que també crea ocupació  i genera riquesa, només pugui presentar projectes finalistes pro-beneficiaris (Ciudadanía Digital) i no pugui presentar-ne per a l’enfortiment propi (Formación o Competitividad (I+D+I)), quan aquesta és una condició imprescindible per poder fer millor la seva feina.

3 comentaris a “Convocatòries Plan Avanza2 2010”

 1. Tweets that mention TecnolONGia» Archivo » Convocatorias Plan Avanza2 2010 -- Topsy.com ha dit:

  15 mai 10 - 17:46

  [...] This post was mentioned on Twitter by Jaume Albaigès. Jaume Albaigès said: ¡Atención! El 1 de junio acaba el plazo para la presentación d proyectos al programa Ciudadanía Digital del Plan Avanza http://bit.ly/d3Xkss [...]

 2. Tweets that mention TecnolONGia» Arxiu » Convocatòries Plan Avanza2 2010 -- Topsy.com ha dit:

  15 mai 10 - 18:07

  [...] This post was mentioned on Twitter by Jaume Albaigès. Jaume Albaigès said: Atenció! L'1 de juny acaba el termini per a la presentació de projectes al programa Ciudadanía Digital del Plan Avanza http://bit.ly/9QdkNY [...]

 3. Angel ha dit:

  18 mai 10 - 11:04

  Muchas gracias por la información Jaume. Vamos a ver si hay suerte.


Deixa un comentari